OIGO Ogólnopolska Internetowa Giełda Odpadów OIGO konsulting

OIGO Ogólnopolska Internetowa Giełda Odpadów OIGO konsulting Centrum Informatyczne

Regulamin

 1. Giełdę prowadzi firma
   
  Ogólnopolska Internetowa Giełda Odpadów
  64-920 Piła
  ul. Dąbrowskiego 88/3
  tel. 606 358 776
  fax. 604 740 818
 2. W giełdzie uczestniczą tylko podmioty gospodarcze, zarówno wytwarzające, jak i odbierające odpady oraz posiadacze odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach.
 3. Uczestnictwo w giełdzie jest płatne. Cennik O.I.G.O. 
  Dla odbiorców odpadów cena wynosi 90 zł netto za pierwszy rok prezentacji na giełdzie. 
   Standardowy wpis zawiera dane teleadresowe i opis zakresu działalności i rodzajów odbieranych odpadów. Za PODKREŚLONE dane teleadresowe i opis działalności na osobnej stronie z grafiką (logo, zdjęcie firmy)
   cena wynosi 190 zł netto za pierwszy rok (wpis EKSTRA). Dzięki wpisowi EKSTRA dostają Państwo własny adres www, możliwy do wykorzystania w materiałach reklamowych, oraz możliwość otrzymywania zleceń poprzez e-mail lub fax. 
   Przedłużenie ekspozycji odbywać się będzie automatycznie na kolejne roczne okresy wg stawki stanowiącej 20% stawki początkowej. Dla Wytwarzających odpady stosuje się tylko wpisy zwykłe
   których cena wynosi 69 zł netto. Wpis dla wytwarzających jest prezentowany do odwołania, nie dłużej niż 1 rok.
   Zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie ankiety http://gielda-odpadow.pl/ankieta
  O.I.G.O. nie pobiera żadnych prowizji od transakcji, które dzięki niej zawarto. 
  Przeczytaj informację o aktualnej promocji.
 4. Zgłoszenie do giełdy następuje poprzez zamówienie listowne, faksem lub ankietę
 5. Ogólnopolska Internetowa Giełda Odpadów wystawia zamawiającemu fakturę VAT, przesyłaną pocztą. Płatność za umieszczenie w giełdzie odbywa się z góry, przelewem bankowym, na podane na fakturze konto, w ciągu 14 dni. Umieszczenie w giełdzie następuję w momencie WYSŁANIA faktury do Zamawiającego.
 6. Jednorazowe zamówienie obejmuje wpis do giełdy na okres 1 roku. Po tym okresie jest on automatycznie przedłużany na następne rok, co skutkuje wysłaniem do Zamawiającego faktury obciążającej za kolejny okres. Cena za kolejny rok wynosi 50% ceny początkowej.  
 7. Rezygnacja z giełdy wymaga formy pisemnej co najmniej 7 dni przed zakończeniem poprzedniego kwartału i może być przysłana listownie, faksem bądź e-mailem ze strony zawierającej ankietę z zaznaczeniem, że Zamawiający rezygnuje z następnego okresu uczestnictwa w giełdzie.
 8. Dla wytwarzających odpady zamieszczamy anons bez podawania danych adresowych. Wówczas w polu "ADRES" i "TELEFON" są dane O.I.G.O. Informacja, która dotrze do giełdy od Odbierającego odpady zostanie przesłana do Wytwarzającego przez O.I.G.O.
 9. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia O.I.G.O. umieszcza uczestnika na stronach giełdy w ciągu 3 dni.
 10. Regulamin niniejszy obowiązuje od 1 stycznia 2013r. O zmianach regulaminu uczestnicy będą poinformowani odpowiednio wcześniej.

nowy rok >>> nowa odsłona >>> nowa giełda >>> nowa ustawa o odpadach >>>  nowi kienci 

zmieniamy się dla Ciebie