OIGO Ogólnopolska Internetowa Giełda Odpadów OIGO konsulting

OIGO Ogólnopolska Internetowa Giełda Odpadów OIGO konsulting Centrum Informatyczne

Kody odpadów

klucz znajdowania kodu odpadu wg katalogu odpadów

wybierz grupę odpadów: 

01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
01 01 Odpady z wydobywania kopalin
kod opis odpadu informacja
01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)  
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali  
01 01 03 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu  
01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
kod opis odpadu informacja
01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania  
01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)  
01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81  
01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali  
01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07  
01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07  
01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne  
01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80  
01 03 99 Inne nie wymienione odpady  
01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
kod opis odpadu informacja
01 04 07* Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali  
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07  
01 04 09 Odpadowe piaski i iły  
01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07  
01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07  
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11  
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07  
01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne  
01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80  
01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne  
01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82  
01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne  
01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84  
01 04 99 Inne nie wymienione odpady  
01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
kod opis odpadu informacja
01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej  
01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową  
01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne  
01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06  
01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06  
01 05 99 Inne nie wymienione odpady  
02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
kod opis odpadu informacja
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia  
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca  
02 01 03 Odpadowa masa roślinna  
02 01 04 Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)  
02 01 06 Odchody zwierzęce  
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej  
02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)  
02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08  
02 01 10 Odpady metalowe  
02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazujące właściwości niebezpieczne  
02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80  
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności  
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych  
02 01 99 Inne nie wymienione odpady  
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
kod opis odpadu informacja
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców  
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca  
02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa  
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne  
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80  
02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80  
02 02 99 Inne nie wymienione odpady  
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
kod opis odpadu informacja
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców  
02 03 02 Odpady konserwantów  
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne  
02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa  
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)  
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych   
02 03 82 Odpady tytoniowe  
02 03 99 Inne nie wymienione odpady  
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
kod opis odpadu informacja
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków  
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)  
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 04 80 Wysłodki  
02 04 99 Inne nie wymienione odpady  
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
kod opis odpadu informacja
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania  
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 05 80 Odpadowa serwatka  
02 05 99 Inne nie wymienione odpady  
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
kod opis odpadu informacja
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa  
02 06 02 Odpady konserwantów  
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze  
02 06 99 Inne nie wymienione odpady  
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
kod opis odpadu informacja
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców  
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów  
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych  
02 07 04 Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa  
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary  
02 07 99 Inne nie wymienione odpady  
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
kod opis odpadu informacja
03 01 01 Odpady kory i korka  
03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne   
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04  
03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne  
03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80  
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
03 01 99 Inne nie wymienione odpady  
03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna
kod opis odpadu informacja
03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych  
03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne  
03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna  
03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna  
03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne  44,30 
03 02 99 Inne nie wymienione odpady 44,30
03 03 Odpady z produkcji oraz przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
kod opis odpadu informacja
03 03 01 Odpady z kory i drewna  
03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)  
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury  
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury  
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu  
03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych  
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji  
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10  
03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem  
03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia  
03 03 99 Inne nie wymienione odpady  
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
kod opis odpadu informacja
04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)  
04 01 02 Odpady z wapnienia  
04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)  
04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom  
04 01 05 Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu  
04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków  
04 01 07 Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków  
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skórm  
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania  
04 01 99 Inne nie wymienione odpady  
04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego
kod opis odpadu informacja
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)  
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski  
04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne  
04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14  
04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne  
04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16  
04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19  
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych  
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych  
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych  
04 02 99 Inne nie wymienione odpady  
05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
kod opis odpadu informacja
05 01 02* Osady z odsalania    
05 01 03* Osady z dna zbiorników  
05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania  
05 01 05* Wycieki ropy naftowej  
05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń   
05 01 07* Kwaśne smoły  
05 01 08* Inne smoły  
05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09  
05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw  
05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy  
05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej  
05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych  
05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)  
05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej  
05 01 17 Bitum  
05 01 99 Inne nie wymienione odpady  
05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
kod opis odpadu informacja
05 06 01* Kwaśne smoły  
05 06 03* Inne smoły  
05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych  
05 06 80 Odpady ciekłe zawierające fenole  
05 06 99 Inne nie wymienione odpady  
05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
kod opis odpadu informacja
05 07 01* Osady zawierające rtęć   
05 07 02 Odpady zawierające siarkę   
05 07 99 Inne nie wymienione odpady  
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
kod opis odpadu informacja
06 01 01* Kwas siarkawy i siarkowy  
06 01 02* Kwas chlorowodorowy  
06 01 03* Kwas fluorowodorowy  
06 01 04* Kwas fosforawy i fosforowy  
06 01 05* Kwas azotawy i azotowy  
06 01 06* Inne kwasy  
06 01 99 Inne nie wymienione odpady  
06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
kod opis odpadu informacja
06 02 01* Wodorotlenek wapniowy  
06 02 03* Wodorotlenek amonowy  
06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy  
06 02 05* Inne wodorotlenki  
06 02 99 Inne nie wymienione odpady  
06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
kod opis odpadu informacja
06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki  
06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie  
06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13  
06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie  
06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15  
06 03 99 Inne nie wymienione odpady  
06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
kod opis odpadu informacja
06 04 03* Odpady zawierające arsen  
06 04 04* Odpady zawierające rtęć  
06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie  
06 04 99 Inne nie wymienione odpady  
06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
kod opis odpadu informacja
06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02  
06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
kod opis odpadu informacja
06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki  
06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02  
06 06 99 Inne nie wymienione odpady  
06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
kod opis odpadu informacja
06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy  
06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru  
06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć  
06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy  
06 07 99 Inne nie wymienione odpady  
06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
kod opis odpadu informacja
06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne silikony  
06 08 99 Inne nie wymienione odpady  
06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
kod opis odpadu informacja
06 09 02 Żużel fosforowy  
06 09 03* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi   
06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80   
06 09 80 Fosfogipsy  
06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)  
06 09 99 Inne nie wymienione odpady  
06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
kod opis odpadu informacja
06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne  
06 10 99 Inne nie wymienione odpady  
06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
kod opis odpadu informacja
06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu  
06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu  
06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu  
06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu  
06 11 83 Odpadowy siarczan żelazaowy  
06 11 99 Inne nie wymienione odpady  
06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
kod opis odpadu informacja
06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy  
06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)  
06 13 03 Czysta sadza  
06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu  
06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi  
06 13 99 Inne nie wymienione odpady  
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
kod opis odpadu informacja
07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  
07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste   
07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców  
07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  
07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców  
07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  
07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11  
07 01 80 Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08  
07 01 99 Inne nie wymienione odpady  
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
kod opis odpadu informacja
07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  
07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste      
07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste   
07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców   
07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  
07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców  
07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  
07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11  
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych  
07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory  
07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14  
07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony  
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16  
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy  
07 02 99 Inne nie wymienione odpady  
07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
kod opis odpadu informacja
07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  
07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców  
07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  
07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców  
07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  
07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11  
07 03 99 Inne nie wymienione odpady  
07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
kod opis odpadu informacja
07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  
07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców  
07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne   
07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców  
07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  
07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11  
07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne  
07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)  
07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80  
07 04 99 Inne nie wymienione odpady  
07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków 
kod opis odpadu informacja
07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  
07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców  
07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  
07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców  
07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  
07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11  
07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne   
07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13  
07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne  
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80  
07 05 99 Inne nie wymienione odpady  
07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
kod opis odpadu informacja
07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  
07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców  
07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  
07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców  
07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  
07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11  
07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju  
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek  
07 06 99 Inne nie wymienione odpady  
07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych
kod opis odpadu informacja
07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  
07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zwierające związki chlorowców  
07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  
07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców  
07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  
07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11  
07 07 99 Inne nie wymienione odpady  
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów 
kod opis odpadu informacja
08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11  
08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  
08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13  
08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  
08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15  
08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  
08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17  
08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19  
08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów  
08 01 99 Inne nie wymienione odpady  
08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
kod opis odpadu informacja
08 02 01 Odpady proszków powlekających  
08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne  
08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne  
08 02 99 Inne nie wymienione odpady  
08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
kod opis odpadu informacja
08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie  
08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie  
08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne  
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12   
08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne  
08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14  
08 03 16* Zużyte roztwory trawiące  
08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne  
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17  
08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne  
08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19  
08 03 99 Inne nie wymienione odpady  
08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
kod opis odpadu informacja
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09  
08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  
08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11  
08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  
08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13  
08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne   
08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15  
08 04 17* Olej żywiczny  
08 04 99 Inne nie wymienione odpady  
08 05 Odpady nie ujęte w innych podgrupach grupy 08
kod opis odpadu informacja
08 05 01* Odpady izocyjanianów  
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
kod opis odpadu informacja
09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów  
09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetow  
09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach  
09 01 04* Roztwory utrwalaczy  
09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających  
09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro  
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra  
09 01 08 Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra  
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii  
09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03  
09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11   
09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06  
09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne  
09 01 99 Inne nie wymienione odpady  
10 Odpady z procesów termicznych
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
kod opis odpadu informacja
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04  
10 01 02 Popioły lotne z węgla  
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej  
10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnychh  
10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych  
10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu  
10 01 09* Kwas siarkowy  
10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo  
10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne  
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14  
10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne  
10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16  
10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18  
10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20  
10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne  
10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22  
10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)  
10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni  
10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej  
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych  
10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych  
10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym  
10 01 99 Inne nie wymienione odpady  
10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
kod opis odpadu informacja
10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)  
10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów  
10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07  
10 02 10 Zgorzelina walcownicza  
10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje  
10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11  
10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13  
10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne  
10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza  
10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy  
10 02 99 Inne nie wymienione odpady  
10 03 Odpady z hutnictwa aluminium
kod opis odpadu informacja
10 03 02 Odpadowe anody  
10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej  
10 03 05 Odpady tlenku glinu  
10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej  
10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej  
10 03 15* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach  
10 03 16 Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15  
10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod  
10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17  
10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19  
10 03 21* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne  
10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21  
10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23  
10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25  
10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje  
10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27  
10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29  
10 03 99 Inne nie wymienione odpady  
10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu
kod opis odpadu informacja
10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej   
10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej  
10 04 03* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy  
10 04 04* Pyły z gazów odlotowych  
10 04 05* Inne cząstki i pyły  
10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  
10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych  
10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje  
10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09  
10 04 99 Inne nie wymienione odpady  
10 05 Odpady z hutnictwa cynku
kod opis odpadu informacja
10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)  
10 05 03* Pyły z gazów odlotowych  
10 05 04 Inne cząstki i pyły  
10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  
10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych  
10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje  
10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08  
10 05 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach  
10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10  
10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych  
10 05 99 Inne nie wymienione odpady  
10 06 Odpady z hutnictwa miedzi
kod opis odpadu informacja
10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej )  
10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej  
10 06 03* Pyły z gazów odlotowych  
10 06 04 Inne cząstki i pyły  
10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  
10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych  
10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje  
10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09  
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane  
10 06 99 Inne nie wymienione odpady  
10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
kod opis odpadu informacja
10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej  
10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej  
10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  
10 07 04 Inne cząstki i pyły  
10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych  
10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje  
10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07   
10 07 99 Inne nie wymienione odpady  
10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
kod opis odpadu informacja
10 08 04 Cząstki i pyły  
10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej  
10 08 09 Inne żużle  
10 08 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach  
10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10  
10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod  
10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12  
10 08 14 Odpadowe anody  
10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15  
10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17  
10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje  
10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19  
10 08 99 Inne nie wymienione odpady  
10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
kod opis odpadu informacja
10 09 03 Żużle odlewnicze  
10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne  
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05  
10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne  
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07  
10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09  
10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne  
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11  
10 09 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne  
10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13  
10 09 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów  
10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15  
10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne  
10 09 99 Inne nie wymienione odpady  
10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
kod opis odpadu informacja
10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze  
10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne  
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05  
10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne  
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07  
10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09  
10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne  
10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11  
10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne  
10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13  
10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów  
10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15  
10 10 99 Inne nie wymienione odpady  
10 11 Odpady z hutnictwa szkła
kod opis odpadu informacja
10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego  
10 11 05 Cząstki i pyły  
10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne  
10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09  
10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)  
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11  
10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne44,30 1)   
10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13  
10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15  
10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17  
10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19  
10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe  
10 11 81* Odpady zawierające azbest  
10 11 99 Inne nie wymienione odpady  
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
kod opis odpadu informacja
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej  
10 12 03 Cząstki i pyły  
10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych  
10 12 06 Zużyte formy  
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)  
10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09  
10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie  
10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11  
10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków  
10 12 99 Inne nie wymienione odpady  
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
kod opis odpadu informacja
10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej  
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego  
10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)  
10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych  
10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych   
10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09  
10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10  
10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne  
10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12  
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy  
10 13 80 Odpady z produkcji cementu  
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu  
10 13 82 Wybrakowane wyroby  
10 13 99 Inne nie wymienione odpady  
10 14 Odpady z krematoriów
kod opis odpadu informacja
10 14 01* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć  
10 80 Odpady z produkcji żelazostopów
kod opis odpadu informacja
10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu  
10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu  
10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu  
10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu  
10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu  
10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu  
10 80 99 Inne nie wymienione odpady  
11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
kod opis odpadu informacja
11 01 05* Kwasy trawiące  
11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05  
11 01 07* Alkalia trawiące  
11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania  
11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne  
11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09  
11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne  
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11  
11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne  
11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13  
11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne  
11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne  
11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne  
11 01 99 Inne nie wymienione odpady  
11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
kod opis odpadu informacja
11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (włącznie z getytem i jarozytem)  
11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy  
11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne  
11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05  
11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne  
11 02 99 Inne nie wymienione odpady  
11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
kod opis odpadu informacja
11 03 01* Odpady zawierające cyjanki  
11 03 02* Inne odpady  
11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
kod opis odpadu informacja
11 05 01 Cynk twardy  
11 05 02 Popiół cynkowy  
11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  
11 05 04* Zużyty topnik  
11 05 99 Inne nie wymienione odpady  
12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
kod opis odpadu informacja
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów  
12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów  
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych  
12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych  
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych  
12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)   
12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)  
12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce  
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców  
12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali  
12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze  
12 01 13 Odpady spawalnicze  
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne  
12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14  
12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne  
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16  
12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)   
12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji  
12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne  
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20  
12 01 99 Inne nie wymienione odpady  
12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
kod opis odpadu informacja
12 03 01* Wodne ciecze myjące  
12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą  
13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne
kod opis odpadu informacja
13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB  
13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne  
13 01 05* Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych  
13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne  
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych  
13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne  
13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji  
13 01 13* Inne oleje hydrauliczne  
13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
kod opis odpadu informacja
13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne  
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych  
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji  
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  
13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 
kod opis odpadu informacja
13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB  
13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01  
13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych  
13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01   
13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji  
13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła  
13 04 Oleje zęzowe
kod opis odpadu informacja
13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej  
13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych  
13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich  
13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach
kod opis odpadu informacja
13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach  
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach  
13 05 03* Szlamy z kolektorów  
13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach  
13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach  
13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach  
13 07 Odpady paliw ciekłych
kod opis odpadu informacja
13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy  
13 07 02* Benzyna  
13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)  
13 08 Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach
kod opis odpadu informacja
13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania  
13 08 02* Inne emulsje  
13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków  
13 08 99* Inne nie wymienione odpady  
14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
kod opis odpadu informacja
14 06 01* CFC, HCFC, HFC  
14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników  
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników  
14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne  
14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki  
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi
kod opis odpadu informacja
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  
15 01 03 Opakowania z drewna  
15 01 04 Opakowania z metali  
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe  
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  
15 01 07 Opakowania ze szkła  
15 01 09 Opakowania z tekstyliów  
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)  
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi  
15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
kod opis odpadu informacja
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)  
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02  
16 Odpady nie ujęte w innych grupach,
16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
kod opis odpadu informacja
16 01 03 Zużyte opony  
16 01 04* Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy  
16 01 06 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów  
16 01 07* Filtry olejowe  
16 01 08* Elementy zawierające rtęć  
16 01 09* Elementy zawierające PCB  
16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)  
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest  
16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11  
16 01 13* Płyny hamulcowe  
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje  
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14  
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony  
16 01 17 Metale żelazne  
16 01 18 Metale nieżelazne  
16 01 19 Tworzywa sztuczne  
16 01 20 Szkło  
16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14  
16 01 22 Inne nie wymienione elementy  
16 01 99 Inne nie wymienione odpady  
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
kod opis odpadu informacja
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB  
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09  
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC  
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest  
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12  
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13  
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń  
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15  
16 03 Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
kod opis odpadu informacja
16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80  
16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80  
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia  
16 04 Odpady materiałów wybuchowych
kod opis odpadu informacja
16 04 01* Odpadowa amunicja  
16 04 02* Odpadowe wyroby pirotechniczne (ognie sztuczne)  
16 04 03* Inne materiały wybuchowe  
16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
kod opis odpadu informacja
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne  
16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04  
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych  
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)  
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)  
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08  
16 06 Baterie i akumulatory
kod opis odpadu informacja
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe  
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe  
16 06 03* Baterie zawierające rtęć  
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)  
16 06 05 Inne baterie i akumulatory  
16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów  
16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
kod opis odpadu informacja
16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty  
16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne  
16 07 99 Inne nie wymienione odpady  
16 08 Zużyte katalizatory
kod opis odpadu informacja
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)  
16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki  
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02  
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)  
16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy  
16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory  
16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  
16 09 Substancje utleniające
kod opis odpadu informacja
16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)  
16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)  
16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)  
16 09 04* Inne nie wymienione substancje utleniające  
16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
kod opis odpadu informacja
16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne  
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01  
16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne  
16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03  
16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
kod opis odpadu informacja
16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne  
16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01  
16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne  
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03  
16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne  
16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05  
16 80 Odpady różne
kod opis odpadu informacja
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji  
16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych 
kod opis odpadu informacja
16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne  
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01  
16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
kod opis odpadu informacja
16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne  
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01  
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
kod opis odpadu informacja
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  
17 01 02 Gruz ceglany  
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia  
17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne  
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp  
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg  
17 01 82 Inne nie wymienione odpady  
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
kod opis odpadu informacja
17 02 01 Drewno  
17 02 02 Szkło  
17 02 03 Tworzywa sztuczne  
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)  
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
kod opis odpadu informacja
17 03 01* Asfalt zawierający smołę  
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01  
17 03 03* Smoła i produkty smołowe  
17 03 80 Odpadowa papa  
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
kod opis odpadu informacja
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz  
17 04 02 Aluminium  
17 04 03 Ołów  
17 04 04 Cynk  
17 04 05 Żelazo i stal  
17 04 06 Cyna  
17 04 07 Mieszaniny metali  
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi   
17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne   
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10  
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
kod opis odpadu informacja
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)  
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  
17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi  
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05  
17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne   
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07  
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
kod opis odpadu informacja
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest  
17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne  
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03  
17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest  
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
kod opis odpadu informacja
17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01  
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
kod opis odpadu informacja
17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć  
17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)  
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne  
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  
18 Odpady medyczne i weterynaryjne
18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
kod opis odpadu informacja
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)  
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)  
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82  
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03   
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne  
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06  
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08  
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego  
18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych  
18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80  
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych  
18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
kod opis odpadu informacja
18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)  
18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt  
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02  
18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne  
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05  
18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07  
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów
kod opis odpadu informacja
19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych  
19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych  
19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych  
19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  
19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych  
19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne  
19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11  
19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne  
19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13  
19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne  
19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15  
19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne  
19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17  
19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych  
19 01 99 Inne nie wymienione odpady  
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
kod opis odpadu informacja
19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne  
19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych  
19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne  
19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05  
19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji  
19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne  
19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne  
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09  
19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne  
19 02 99 Inne nie wymienione odpady  
19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone (3)
kod opis odpadu informacja
19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane  
19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04  
19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone  
19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06  
19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
kod opis odpadu informacja
19 04 01 Zeszklone odpady  
19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych  
19 04 03* Nie zeszklona faza stała  
19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania  
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
kod opis odpadu informacja
19 05 01 Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych  
19 05 02 Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego  
19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)  
19 05 99 Inne nie wymienione odpady  
19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
kod opis odpadu informacja
19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych  
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych  
19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych  
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych  
19 06 99 Inne nie wymienione odpady  
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach
kod opis odpadu informacja
19 08 01 Skratki  
19 08 02 Zawartość piaskowników  
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe  
19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne  
19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych  
19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie  
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze  
19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09  
19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych  
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11  
19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych  
19 08 14 Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych  
19 08 99 Inne nie wymienione odpady  
19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
kod opis odpadu informacja
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki  
19 09 02 Osady z klarowania wody  
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody  
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny  
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne  
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych  
19 09 99 Inne nie wymienione odpady  
19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
kod opis odpadu informacja
19 10 01 Odpady żelaza i stali  
19 10 02 Odpady metali nieżelaznych  
19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne   
19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03  
19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne  
19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05  
19 11 Odpady z regeneracji olejów
kod opis odpadu informacja
19 11 01* Zużyte filtry iłowe   
19 11 02* Kwaśne smoły  
19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe  
19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw  
19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05  
19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych  
19 11 99 Inne nie wymienione odpady  
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
kod opis odpadu informacja
19 12 01 Papier i tektura  
19 12 02 Metale żelazne  
19 12 03 Metale nieżelazne  
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma  
19 12 05 szkło  
19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne  
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06  
19 12 08 Tekstylia  
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)  
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)  
19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne  
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11  
19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
kod opis odpadu informacja
19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne  
19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01  
19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne  
19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03  
19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne  
19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05  
19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne  
19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07  
19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nie ujęte w innych podgrupach
kod opis odpadu informacja
19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych  
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
kod opis odpadu informacja
20 01 01 Papier i tektura  
20 01 02 Szkło  
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  
20 01 10 Odzież  
20 01 11 Tekstylia  
20 01 13* Rozpuszczalniki  
20 01 14* Kwasy  
20 01 15* Alkalia  
20 01 17* Odczynniki fotograficzne  
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)  
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć  
20 01 23* Urządzenia zawierające freony  
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne  
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25  
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne  
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27  
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne  
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29  
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie  
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33  
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)  
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35  
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne  
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37  
20 01 39 Tworzywa sztuczne  
20 01 40 Metale  
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych  
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19  
20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny  
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
kod opis odpadu informacja
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie  
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji  
20 03 Inne odpady komunalne
kod opis odpadu informacja
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne  
20 03 02 Odpady z targowisk  
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów  
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości  
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych  
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach  
klasyfikacja odpadów na podstawie rozporządzenia 
Ministra Środowiska z 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów
Odpady niebezpieczne zaznaczone są gwiazdką (*) obok kodu
 1. Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu (wyłączając kody kończące się na 99), z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6.
2. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15.
3. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach, o których mowa w ust. 2, odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach.
4. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).
5. Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu klasyfikuje się w kilku grupach, w szczególności odpady powstające przy produkcji samochodów klasyfikuje się w grupie
12 — odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych;
11— odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych;
08 — odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, w zależności od etapu produkcji.

6. Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01.


Niniejsza strona www służy wyłącznie do celów informacyjnych.


Miejsce na stopkę